• Tiếng Việt
    • English
  • Hancorp Urban Service Joint Stock Company

    GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

    Công ty thực hiện QLVH theo tiêu chí: Tận tâm, hiệu quả và chuyên nghiệp. Đảm bảo dịch vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng ở mức độ tiêu chuẩn, chất lượng phù hợp; áp dụng các quy trình và biểu mẫu để xử lý công việc; vận hành tòa nhà chuyên nghiệp an toàn về kỹ thuật, an ninh trật tự, môi trường cảnh quan được đảm bảo…