• Tiếng Việt
  • English
 • GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

  Tầm nhìn

   Với kinh nghiệm trên 10 năm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư, bằng sự chuyên nghiệp chúng tôi luôn gắn thương hiệu với chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà do Công ty Hancorp quản lý… nhằm đảm bảo sự an bình, gia tăng giá trị cuộc sống, giá trị bất động sản cho cư dân.

  Sứ mệnh

  Công ty thực hiện quản lý vận hành theo phương châm: Lắng Nghe – Cầu Thị; Trách Nhiệm – Chuyên Nghiệp; Chất Lượng – Tiện ích. Đảm bảo dịch vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng ở mức độ tiêu chuẩn, chất lượng phù hợp; áp dụng các quy trình và biểu mẫu để xử lý công việc; vận hành tòa nhà chuyên nghiệp an toàn về kỹ thuật, an ninh trật tự, môi trường cảnh quan được đảm bảo…