• Tiếng Việt
  • English
 • DỊCH VỤ AN NINH BẢO VỆ

  ♦ Kiểm soát đảm bảo trật tự, an ninh bên trong và các khu vực phụ cận bên ngoài tòa nhà
  ♦ Trông giữ các phương tiện của cư dân và khách
  ♦ Duy trì các nội quy, quy định của tòa nhà
  ♦ Tham gia lực lượng phòng cháy cơ sở
  ♦ Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cơ sở
  ♦ Sẵn sàng nhiệt tình hỗ trợ hướng dẫn cư dân và khách hàng khi cần thiết