• Tiếng Việt
    • English
  • Lễ ký kết Hợp đồng QLVH Tòa nhà chung cư 11 tầng Bộ KH & ĐT

    Chung cư 11 tầng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Phường Quan hoa, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội

    Quy mô: Gồm 04 nhánh, mỗi nhánh 11 tầng với 160 căn hộ, tầng 1 là nhà để xe và 06 Kiốt thương mại

    Từ ngày 20/02/2021 đến 03/03/2021 Ban quản trị có Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà. Kết quả có 11 đơn vị nộp Hồ sơ.

    Qua các vòng tuyển chọn, rà soát, thuyết trình và đánh giá ngày 27/03/2021 Ban quản trị có Thông báo kết quả tuyển chọn đơn vị quản lý vận hành. Công ty Hancorp đã trở thành đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư 11 tầng Bộ KH & ĐT kể từ ngày 01/04/2021.