• Tiếng Việt
  • English
 • DỊCH VỤ LỄ TÂN, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  Đón tiếp và hướng dẫn cư dân và khách ra vào tòa nhà

  ♦ Tiếp nhận và chuyển tải thông tin, tiếp nhận phàn nàn của khách hàng và kịp thời báo cáo cấp trên xử lý

  ♦ Hướng dẫn khách hàng tuân thủ nội quy, quy định của tòa nhà

  ♦ Duy trì niềm tin và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Công ty