• Tiếng Việt
    • English
  • Lễ ký kết Hợp đồng QLVH Tòa nhà chung cư Lạc Hồng – Westlake

    Chung cư phục vụ cán bộ công chức của UBND Quận Tây hồ và các cơ quan của Thành phố, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ (Lạc Hồng – Westlake)

    Quy mô: 31 tầng, trong đó có 02 tầng hầm để xe với 448 căn hộ.

    Qua quá trình nộp Hồ sơ chào giá, thuyết trình trước Ban quản trị và Quý cư dân, được sự tin tưởng từ Ban quản trị và Quý cư dân, Công ty Hancorp đã trở thành đơn vị quản lý vận hành chung cư Lạc Hồng – Westlake kể từ ngày 01/04/2021.