• Tiếng Việt
  • English
 • DỊCH VỤ VẬN HÀNH KỸ THUẬT

  ♦ Kiểm tra, vận hành các hệ thống đúng quy trình kỹ thuật và kiến nghị của nhà sản xuất
  ♦ Giám sát các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ
  ♦ Khắc phục, thay thế sửa chữa vừa/nhỏ các thiết bị của hệ thống
  ♦ Kiểm tra, kiến nghị các nguy cơ có thể gây mất an toàn cho người và thiết bị